"Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić. I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego."

W miniony weekend odbył się uroczysty miting otwarty AA z okazji XX rocznicy powstania grupy 'Filip' w Tarnowie, pod hasłem: 'Pokora to droga do prawdziwej wolności duchowej człowieka'. Na spotkanie zaproszeni zostali sympatycy AA, w tym również osadzeni tarnowskiej jednostki jako przedstawiciele grupy AA 'Wspólna', działającej na terenie zakładu karnego w części półotwartej.

Warto podkreślić, że jednym z organizatorów powyższego spotkania był nasz były podopieczny, który uprzednio odbywał karę pozbawienia wolności w tutejszej jednostce. W warunkach zakładu karnego zrealizował on pełnowymiarową terapią alkoholową, po której zaczął się angażować w spotkania grupy samopomocowej AA, a następnie przyczynił się również do zawiązania takiej wspólnoty na terenie jednostki. W czasie spotkania uczestnicy mogli dzielić się swoim świadectwem procesu trzeźwienia, podkreślając nie tylko pozytywne jego aspekty, ale również momenty zwątpienia, zawahania, co jeszcze bardziej potęgowało poczucie jednośc i wsparcia.

Mając na względzie uroczysty charakter spotkania nie obyło się również bez integracyjnej zabawy przy muzyce, a także wspólnie spożytego posiłku. Pozwoliło to nie tylko na chwilowe oderwanie się od problemów, również związanych z pobytem w zakładzie karnym, ale także na nawiązanie nowych znajomości, poznanie historii ludzi zmagających się z podobnymi przeciwnościami, jak i wspólnoty AA samej w sobie. Świetnym przykładem jak tego typu inicjatywy przyczyniają się do zmiany życia konkretnej osoby, jest chociażby organizator spotkania - człowiek, który wartość grupy samopomocowej poznał dopiero w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności.

Skazani osadzeni w Zakładzie Karnym w Tarnowie mają możliwość oprócz wzięcia udziału w pełnowymiarowej terapii alkoholowej, uczestniczyć także w mityngach grupy AA jak również w grupowych programach resocjalizacji z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i indywidualnych spotkaniach z psychologiem w ramach systemu terapeutycznego poza oddziałem terapeutycznym. Takie kompleksowe i wielowymiarowe podejście do problemu uzależnień jest szansą dla każdego osadzonego do podjęcia postanowienia życia w trzeźwości po zwolnieniu z zakładu karnego.

Opracowanie: por. Beata Bańdur
st. szer. Marcin Maśnica

Zdjęcia: st. szer. Marcin Maśnica

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej