Funkcjonariusze tarnowskiego zakładu karnego nie pozostają obojętni na los rodzin ukraińskich funkcjonariuszy Służby Więziennej.

W geście solidarności z funkcjonariuszami ukraińskiej Służby Więziennej tarnowscy więziennicy dokonali zbiórki rzeczy niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przebywających na terenie ODK SW w Olszanicy żon i dzieci ukraińskich więzienników, którzy z narażeniem życia i zdrowia pozostali na służbie w swoich jednostkach.

Zbiórka została zorganizowana we współpracy z Komendantem Olszanickiego Ośrodka Doskonalenia Kadr SW. Dzięki temu udało się przygotować 12 paczek, w których znalazły się przedmioty codziennego użytku. Sprawna współpraca doprowadziła do tego, że zebrane towary są już w rękach potrzebujących. Kolejny raz pokazaliśmy, że działając wspólnie możemy wiele.

Pomoc wciąż potrzebna

Od samego początku wybuchu wojny funkcjonariusze tarnowskiej jednostki penitencjarnej czynnie włączają się w pomoc poszkodowanym i potrzebującym osobom, dla których czas wojny jest niezwykle ciężkim i dramatycznym okresem w życiu. Wiele osób straciło dorobek swojego życia, niektórzy stracili też swoich bliskich.

Obecnie wszyscy zdajemy egzamin, inny niż do tej pory. Teraz jest to test z człowieczeństwa, empatii, bezinteresowności i solidarności z Ukrainą. Czy go zdamy zależy tylko od nas samych. Walki wciąż trwają i pomoc jest potrzebna cały czas. Będzie również konieczna gdy ten koszmar wojny się skończy, pamiętajmy o tym.

Opracował:

st.szer. Tomasz Liszka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej