Za murami tarnowskiej jednostki kadra penitencjarna uczestniczy w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. W związku z sytuacją pandemiczną warsztaty odbywają się online, w małych grupach, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Powrót z U(rlopu)

Sezon urlopowy powoli dobiega końca. Po okresie intensywnego wypoczynku, ładowania baterii wszyscy wracają ze zdwojoną energią do codziennych obowiązków służbowych. Za więziennymi murami czas biegnie swoim rytmem. Tu nie ma możliwości na chwilowe spowolnienie, odłożenie czegoś na później. Przez cały okres wakacji prowadzone były specjalistyczne oddziaływania w ramach programów resocjalizacji, indywidualnych oddziaływań czy chociażby zajęć kulturalno-oświatowych. Dzięki szkoleniu funkcjonariusze tarnowskiej jednostki będą mogli wyjść do osadzonych z nową ofertą programową. Będzie ona adresowana przede wszystkim do osób borykających się z różnego rodzaju uzależnieniami.

Powrót z U(zależnień)

Zajęcia przygotowujące kadrę penitencjarną do prowadzenia oddziaływań z zakresu profilaktyki uzależnień prowadzone są przez przedstawicieli Małopolskiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „POWRÓT Z U”. Zajmuje się ono prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych, w tym profilaktyki sięgania po środki psychoaktywne, profilaktyki uzależnień behawioralnych (np. od hazardu) oraz działań z zakresu readaptacji społecznej. Dzięki przeszkoleniu funkcjonariusze działu penitencjarnego zdobędą nowe informacje i umiejętności przydatne w codziennej pracy z osobami pozbawionymi wolności.

Powrót z U(więzienia)

Wzajemna współpraca krakowskiej Służby Więziennej z Małopolskim Towarzystwem Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych zakłada nie tylko szkolenia dla funkcjonariuszy z zakresu konstruowania, wdrażania i ewaluacji programów profilaktycznych, ale również prowadzenie oddziaływań dla osadzonych w ramach projektu WARTO(ŚĆ), WOLNO(ŚĆ), WYBÓR. Zajęcia ze skazanymi mają na celu wzmacniać u nich motywację do ograniczania zachowań ryzykownych związanych z uzależnieniem i szkodliwym używaniem substancji narkotycznych. Wszystkie tego typu oddziaływania, ukierunkowane na osoby odbywające karę pozbawienia wolności, mają służyć resocjalizacji, której celem jest powstrzymywanie się od powrotu do przestępstwa po zwolnieniu z zakładu karnego.

Tekst: por. Beata Bańdur
Zdjęcia: ppor. Maciej Lehrfeld

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej