Przedsiębiorców zainteresowanych zatrudnianiem osób pozbawionych wolności zapraszamy do kontaktu.

     Osoby pozbawione wolności są dobrymi pracownikami. Świadczy o tym chociażby stale zwiększająca się liczba podmiotów zewnętrznych, ubiegających się o zatrudnienie skazanych z tarnowskiej jednostki. Blisko stu skazanych codziennie opuszcza mury zakładu karnego w Tarnowie, by udać się do pracy w firmach zewnętrznych. W opinii pracodawców są rzetelnymi, sumiennymi, obowiązkowymi pracownikami.

     Przedsiębiorcy zatrudniający osoby pozbawione wolności mogą liczyć na ulgi i dopłaty do wynagrodzeń skazanych. Ryczałt wypłacany przedsiębiorcy (z tytułu zwiększonych kosztów zatrudniania osób pozbawionych wolności) wynosi obecnie 35% i jest naliczany z kwoty wynagrodzenia wypacanego skazanym. Dodatkowo brak jest potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności; pracodawca zwolniony jest z obowiązków stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP) jak również z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej. Przedsiębiorca ma możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. To tylko niektóre korzyści płynące z zatrudniania osób pozbawionych wolności.

     Dla samych skazanych praca odpłatna na zewnątrz jednostki sprzyja procesowi ich resocjalizacji i społecznej readaptacji. Nie da się bowiem przywrócić do społeczeństwa osoby w oderwaniu od współpracy z tym społeczeństwem. W wymiarze indywidualnym aktywizacja zawodowa osób pozbawionych wolności w trakcie pobytu w warunkach izolacji oprócz kształtowania nawyku systematycznej pacy i zdobywania nowych umiejętności zawodowych daje również możliwość wywiązywania się ze zobowiązań pieniężnych (komorniczych, alimentacyjnych) i stwarza namiastkę finansowej niezależności, ucząc zaspokajania potrzeb w sposób społecznie akceptowany.

Opracowanie: por. Beata Bańdur

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej