Skazani z tarnowskiej jednostki wspierali funkcjonariuszy Policji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa na drogach w dniu Wszystkich Świętych.

Kilkunastu skazanych z części półotwartej tarnowskiego więzienia wzięło udział w programie resocjalizacji z zakresu aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia STOP! IDĄ PIESI. W ramach porozumienia z Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego osadzeni zdobyli wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego. Podczas zajęć przeprowadzonych przez przedstawicieli PCK zapoznali się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wyposażeni w wiadomości i umiejętności, pod czujnym okiem funkcjonariusza Policji, odbyli praktyczne szkolenie na ulicach Tarnowa, by w dniu 1 listopada ruszyć na skrzyżowania dróg i dbać o bezpieczeństwo osób na pasach, przeprowadzając ich przez jezdnię jak również kierując ruchem na przycmentarnych parkingach.

Program adresowany jest przede wszystkim do osadzonych, którzy odbywają karę pozbawienia wolności za przestępstwa komunikacyjne popełnione pod wpływem alkoholu. Docelowo, nowe kompetencje uczestników zajęć, będą wykorzystywane podczas przeprowadzania dzieci przez pasy w okolicach tarnowskich szkół oraz innych doraźnych akcji służących zapewnieniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Sprawcy przestępstw, którzy popełnili czyn przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji bardzo często nie zdają sobie sprawy z faktycznego zagrożenia, jakie stwarzali na drodze. Brakuje im krytycznej autorefleksji, niezbędnej do wyeliminowania w przyszłości zachowań sprzyjających czy wręcz tworzących sytuację zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Program „STOP! IDĄ PIESI” tworzy uczestnikom okazję do krytycznej oceny ich dotychczasowego sposobu zachowania się na drogach i trasach komunikacyjnych oraz uczy zasad bezpiecznego i prawidłowego korzystania z dróg.

Osoby pozbawione wolności, odbywający karę za tzw. przestępstwa komunikacyjne, dzięki zaznajomieniu się z przepisami ruchu drogowego, nabędą umiejętności przewidywania konsekwencji swoich nieodpowiedzialnych zachowań na drodze. Poznawanie przez skazanych w czasie zajęć, niebezpieczeństw, wynikających z użytkowana pojazdu po spożyciu alkoholu, w wyznaczonym stopniu przyczyni się do zmniejszenia ryzyka ich powrotu do przestępstwa po opuszczeniu zakładu karnego. Powierzenie osadzonym opieki nad osobami przechodzącymi przez ruchliwe skrzyżowania ma na celu ukształtowanie w nich poczucia odpowiedzialności oraz zmniejszenie do minimum niebezpieczeństwa wynikającego z użytkowania dróg w okolicach ruchliwych przejść dla pieszych. Zdobycie przez skazanych stosownych kwalifikacji uprawniających do wykonywania pracy, osoby przeprowadzającej przez jezdnię, zwiększa ich szansę powrotu na rynek pracy po zwolnieniu z zakładu karnego.

 

Opracowanie: por. Beata Bańdur

Zdjęcia: ppor. Maciej Lehrfeld

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej