Na terenie miasta Tarnowa, funkcjonuje wiele placówek, nazywanych zwykle świetlicami środowiskowymi, które świadczą pomoc w szczególności rodzinom, napotykającym trudności w wypełnianiu obowiązków wychowawczych. Ich praca pozytywnie wpływa na rozwój osobowości dzieci, ich postępy w nauce oraz kształtowanie relacji społecznych opartych na wzajemnej pomocy. Z tego typu Placówką Wsparcia Dziennego, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, zarówno z rodzin dysfunkcyjnych, jak i tych normalnie funkcjonujących, Zakład Karny w Tarnowie współpracuje już od dłuższego czasu.

Początkowo, skazani z części półotwartej tutejszej jednostki, w ramach zatrudnienia nieodpłatnego, wykonywali na terenie placówki drobne prace remontowo – budowlane.

Tym razem w pomoc dzieciakom włączyli się skazani z części zamkniętej Zakładu Karnego w Tarnowie. W więziennym warsztacie, wykonali meble biurowe, które w dniu dzisiejszym tarnowscy funkcjonariusze dostarczyli, następnie zamontowali w sali komputerowej Placówki, z której na co dzień, korzystają nasi mali przyjaciele. Uśmiech na twarzy szczęśliwych dzieci to bezcenna nagroda, zarówno dla funkcjonariuszy, jak i skazanych zaangażowanych w przeprowadzenie tej akcji.

Opracowanie: por. Dorota Waśko

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej