W miniony weekend w murach tarnowskiego więzienia rozbrzmiewała ludowa muzyka w wykonaniu zespołu regionalnego „Biskupianie” z Biskupic Radłowskich.

W ramach zajęć kulturalno-oświatowych skazani z części półotwartej tarnowskiej jednostki, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, mieli możliwość na placu spacerowym, obejrzeć występ zespołu pieśni i tańca. Biskupianie kultywują i podtrzymują tradycje regionu krakowskiego, zachowując autentyczne formy muzyki, tańca, obrzędów i strojów. Ze swoim repertuarem jeżdżą po całym świecie. Tym razem zawitali za więzienne mury.

W występie oprócz Dyrektora tarnowskiej jednostki, wziął także udział Radny Powiatu Tarnowskiego – Pan Marek Podraza.

Ukazywanie konstruktywnych form spędzania czasu wolnego, w sposób prospołecznie akceptowany, to jedna z form oddziaływania resocjalizującego na skazanych, podczas odbywania kary pozbawienia wolności. Właściwe zagospodarowanie czasu wolnego, angażowanie skazanych do uczestnictwa w wartościowych formach ekspresji artystycznej, sprzyja ich powrotowi do społeczeństwa i życia zgodnego z normami prawnymi po zwolnieniu z zakładu karnego, w odróżnieniu od poszukiwania alternatyw na „zabicie nudy”, które są realizowane w sposób społecznie nieakceptowany.

 

Opracowanie: por. Beata Bańdur

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej