W dniu 27 marca br. na terenie Zakładu Karnego w Tarnowie uroczyście powierzono obowiązki Dyrektorowi ppłk. Wojciechowi Jończykowi.

Inaugurację wydarzenia rozpoczęto złożeniem meldunku o rozpoczęciu uroczystej zbiórki przez Dowódcę uroczystości Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Krakowie płk. Tomaszowi Wierciochowi. Następnie został wprowadzony sztandar Zakładu Karnego w Tarnowie oraz odegrany i odśpiewany hymn państwowy.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego odczytano stosowny rozkaz podpisany przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, po czym ppłk Wojciech Jończyk z zaszczytem przyjął swoje obowiązki, oddając honor i klękając przed sztandarem.

W uroczystej zbiórce udział wzięli, płk Tomasz Wiercioch - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie, Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie, kadra kierownicza, kapelan, oraz zaproszeni goście, m.in.: przedstawiciele Sądu Okręgowego oraz Rejonowego w Tarnowie, bratnich służb mundurowych, Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZFiPW, Kierownik Polskiej Grupy SW w Tarnowie.

Dyrektorowi Zakładu Karnego w Tarnowie życzymy satysfakcji z pracy zawodowej, dalszych sukcesów, wytrwałości w realizacji zamierzeń, a także, aby poczucie dobrze spełnionego obowiązku stale towarzyszyło w dalszym życiu zawodowym i osobistym.

Opracował:

ppor. Tomasz Liszka

Zdjęcia:

szer. Patrycja Sas-Bielat

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej