W tarnowskiej jednostce kolejni skazani biorą udział w kursie zawodowym, dzięki któremu zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe przydatne w zatrudnieniu po zwolnieniu z zakładu karnego.

     Obecnie trwa kurs przygotowujący do pracy w zawodzie opiekuna medycznego. W ramach zajęć praktycznych uczestnicy zgłębiają tajniki zajmowania się osobami z niepełnosprawnością. Tego typu rozwiązania, oprócz korzyści indywidualnych, w postaci przeszkolenia uczestników kursu, niosą również profity dla populacji więziennej. Do odbycia kary coraz częściej doprowadzane są osoby, które ze względu na podeszły wiek bądź stan zdrowia wymagają pomocy osób trzecich przy wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego. Personel więziennej służby zdrowia nie jest w stanie przebywać w celi przez całą dobę i służyć pomocą na każde zawołanie pacjentów. Stąd przeszkolenie skazanych w tym zakresie daje możliwość takiego kwaterowania ich z osobami potrzebującymi pomocy, które w sytuacjach tego wymagających zapewni niezbędne wsparcie.

     W projekcie „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" realizowanym przez Służbę Więzienną w ramach programu Edukacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wsparcie otrzymują skazani dobrowolnie zgłaszający się do udziału. Muszą spełniać kilka warunków: posiadać nieodległy termin końca kary (nie więcej niż dwa lata), wykazywać zainteresowanie zdobyciem, podniesieniem lub zmianą posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz uzyskać pozytywną opinię przedstawicieli administracji zakładu karnego w zakresie możliwości udziału w projekcie. Szkoleniem w pierwszej kolejności obejmowani są osadzeni, nie posiadający żadnego wykształcenia lub mający przerwę w wykonywaniu wyuczonego zawodu.

     Zaniedbania edukacyjne, długoletnie bezrobocie, nikłe doświadczenie zawodowe, niska motywacja do podjęcia pracy, brak kwalifikacji przydatnych w zatrudnieniu w połączeniu
z odbywaniem kary pozbawienia wolności powodują u osadzonych odrealnienie rynku pracy. Realizacja projektu przez Służbę Więzienną ma na celu zwiększenie szans osób odbywających karę pozbawienia wolności na aktywne zaistnienie w społeczeństwie, w tym na rynku pracy, po zakończeniu izolacji więziennej. Nie bez znaczenia, w przypadku obecnej tematyki kursu, ma również fakt kształtowania empatii i wrażliwości na drugiego człowieka, słabszego, chorego, niepełnosprawnego, wymagającego wsparcia i pomocy. Te cechy, w połączeniu ze zdobytymi, w trakcie zajęć, umiejętnościami praktycznej opieki nad takimi osobami, powinny w przyszłości zaowocować sukcesem w postaci życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Samo w sobie więc stanowi cel resocjalizacji jakim jest powstrzymywanie się od powrotu do przestępstwa.

Opracowanie: por. Beata Bańdur

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej