W tarnowskim zakładzie karnym zakończyły się kolejne szkolenia zawodowe realizowane z funduszy unijnych w ramach POWER.

     Kilkudziesięciu osadzonych miało okazję zdobywać bądź doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe celem znalezienia zatrudnienia, najpierw w warunkach izolacji, później w środowisku wolnościowym.

     W ostatnim czasie zakończono kursy przygotowujące do pracy w zawodzie opiekuna medycznego, brukarza i technologa robót wykończeniowych w budownictwie. W ramach zajęć praktycznych uczestnicy zgłębili tajniki zajmowania się osobami z różnymi niepełnosprawnościami, a także wykonywania prac remontowo-budowlanych. Tego typu rozwiązania pozwalają na przygotowanie pracowników gotowych do podjęcia zatrudnienia zarówno w trakcie odbywana kary jak i po zwolnieniu z zakładu karnego.

     W projekcie „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" realizowanym przez Służbę Więzienną w ramach programu Edukacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wsparcie otrzymują skazani dobrowolnie zgłaszający się do udziału. Muszą spełniać kilka warunków: posiadać nieodległy termin końca kary (nie więcej niż dwa lata), wykazywać zainteresowanie zdobyciem, podniesieniem lub zmianą posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz uzyskać pozytywną opinię przedstawicieli administracji zakładu karnego w zakresie możliwości udziału
w projekcie. Szkoleniem w pierwszej kolejności obejmowani są osadzeni, nie posiadający żadnego wykształcenia lub mający przerwę w wykonywaniu wyuczonego zawodu.

     Zaniedbania edukacyjne, długoletnie bezrobocie, nikłe doświadczenie zawodowe, niska motywacja do podjęcia pracy, brak kwalifikacji przydatnych w zatrudnieniu w połączeniu
z odbywaniem kary pozbawienia wolności powodują u osadzonych odrealnienie rynku pracy. Realizacja projektu przez Służbę Więzienną ma na celu zwiększenie szans osób odbywających karę pozbawienia wolności na aktywne zaistnienie w społeczeństwie, w tym na rynku pracy, po zakończeniu izolacji więziennej.

Opracowanie: por. Beata Bańdur

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej