W 81. rocznicę pierwszego Transportu do KL Auschwitz tarnowscy więziennicy uczcili pamięć o tamtym wydarzeniu.

Na murze tarnowskiego więzienia jest zamontowana tablica upamiętniająca pierwszy masowy transport do KL Auschwitz. Z tej okazji przedstawiciele Zakładu Karnego w Tarnowie, złożyli pod nią kwiaty i zapalili znicz jako symboliczne światło pamięci. W ten sposób tarnowscy więziennicy uczcili pamięć o tych, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę.

Oprócz uroczystości przy tablicy, w ramach zajęć kulturalno-oświatowych dla skazanych młodocianych, zorganizowano spotkanie z byłym dyrektorem Muzeum Okręgowego w Tarnowie, polskim etnografem panem Adamem Bartoszem, który przybliżył osadzonym historię II Wojny Światowej. W ten sposób edukujemy młode pokolenie ucząc empatii i tolerancji tak, by przeciwdziałać ich prokryminalnym  postawom i wskazywać alternatywne, do agresji i przemocy, sposoby rozwiązywania konfliktów.

Świadków tamtych wydarzeń jest już coraz mniej. Fakty zaczynają niknąć w świadomości młodych pokoleń, zacierają się, a nawet bywają celowo przeinaczane po to, by zatrzeć prawdę o największym ludobójstwie w dziejach historii, obarczyć nim naród polski.  Kultywowanie tradycji, uroczyste obchody upamiętniające tamte czasy są żywą lekcją historii, obowiązkiem jaki przedstawiciele naszej generacji winni wypełniać względem przyszłych pokoleń. Tak, by i one mogły żyć bez zakłamania, w pełnym przeświadczeniu o jedynej prawdzie historycznej, że to z Tarnowa wywieziono pierwszy masowy transport do Auschwitz-Birkenau, który mimo, iż ulokowany został na ziemiach polskich był w rzeczywistości Niemieckim Nazistowskim Obozem Koncentracyjnym i Zagłady.

Tekst: por. Beata Bańdur
Zdjęcia: ppor. Maciej Lehrfeld

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej