7 czerwca 2023 roku - ta data na długo pozostanie w pamięci funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Trzebini. To właśnie w tym dniu trzebińska jednostka otrzymała sztandar — symbol męstwa, odwagi i honoru.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej w Kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, którą w intencji funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Trzebini celebrował Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej - Robert Chrząszcz. Po Mszy Świętej przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej z Trzebini funkcjonariusze oraz zaproszeni goście przemaszerowali na płytę trzebińskiego Rynku, gdzie odbyła się główna uroczystość. Przybyłych gości przywitał Dyrektor Zakładu Karnego w Trzebini mjr Marek Stelmach, mówiąc m.in. że, „Nadanie sztandaru jednostce penitencjarnej stanowi wyraz najwyższego wyróżnienia funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, którzy służąc i pracując działają dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej. Dla funkcjonariuszy sztandar jest uznaniem i potwierdzeniem misji, którą codziennie pełnią na rzecz społeczeństwa”.

Następnie odczytano akt nadania Sztandaru Zakładowi Karnemu w Trzebini, a w drzewiec wbito sześć gwoździ honorowych. Poświęcony sztandar Wiceminister Sprawiedliwości Piotr Cieplucha przekazał na ręce Dyrektora Zakładu Karnego w Trzebini. Wiceminister podczas swojego wystąpienia podkreślił, że „Dziś jest wielki dzień dla Służby Więziennej, ale przede wszystkim dla Zakładu Karnego w Trzebini. Uroczystość nadania sztandaru to bardzo ważne wydarzenie”- tymi słowami Pan Wiceminister Piotr Cieplucha rozpoczął swoje wystąpienie. W dalszej jego części Wiceminister podkreślił, iż jest to radość, ponieważ od tej pory jednostka będzie mogła delegować swój własny poczet sztandarowy do udziału w różnego rodzaju uroczystościach, podnosząc tym samym rangę jednostki. Podziękował również funkcjonariuszom i pracownikom za dotychczasową służbę i pracę.

Pan Mateusz Małodziński- Wicewojewoda Małopolski w swoim wystąpieniu podkreślił,  że „ sztandar to symbol odwagi męstwa i honoru. Dzisiejsza uroczystość to nie tylko docenienie waszej ciężkiej służby, poświęcenia ale przede wszystkim to zobowiązanie do jak najlepszego reprezentowania Służby Więziennej (…) Kończąc swoje przemówienie podziękował wszystkim osobom, które uczestniczyły w tym doniosłym wydarzeniu, życząc jednocześnie wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom sił i wytrwałości.

Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Krzysztof Stefanowski w swoim przemówieniu podkreślił, że dzisiejszy dzień zapisze się na trwałe w annały historii jednostki. „Niech ta najważniejsza z chorągwi będzie odzwierciedleniem najlepszych tradycji więziennictwa, symbolem naszej jedności i solidarności, który wyraża służbę społeczeństwu, wierność ideałom i praworządności” .

W uroczystości nadania sztandaru, który został ufundowany Zakładowi Karnemu w Trzebini przez Państwowe Przedsiębiorstwo Polska Grupa SW udział wzięli m. in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Piotr Cieplucha, Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Krzysztof Stefanowski, Wicewojewoda Małopolski Pan Mateusz Małodziński,  Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie płk Tomasz Wiercioch, przedstawiciele NSZZ FiPW Pan Wojciech Łosik oraz Pan Jacek Mróz, jak również przedstawiciele władz państwowych, administracji samorządowej, wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze innych służb mundurowych oraz osoby reprezentujące instytucje, z którymi trzebińska jednostka penitencjarna przez lata swojego istnienia współpracowała na różnych płaszczyznach. Po zakończeniu kluczowej, oficjalnej części uroczystości uczestnicy obejrzeli pokaz musztry paradnej wykonanej przez kadetów klas wojskowych z Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej