Kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Trzebini aktywnie włącza się w akcje charytatywne prowadzone na terenie powiatu i województwa. Od kilku lat prowadzona jest zbiórka plastikowych nakrętek, które kolejno przekazywane są na rzecz potrzebujących.

Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszki koordynującej realizację programu proekologicznego - st. szer. Paulinie Grzyb, w tym roku udało się przekazać dla podopiecznych Fundacji „Siepomaga”  165 kg plastikowych nakrętek. Do akcji zbierania surowca zostali zaangażowani również osadzeni, którzy w ramach uczestnictwa w programie edukacji ekologicznej dokonują selektywnej segregacji odpadów.

Zbieranie plastikowych nakrętek to istotny element budowania świadomości ekologicznej, wpływając przy tym na realną pomoc osobom potrzebującym. Podejmowane przez więzienników działania w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych mają na celu uwrażliwienie osadzonych na problemy innych, naukę zachowań prospołecznych, pokory wobec życia, szacunku oraz bezinteresownej pomocy.

ppor. Paulina Dzidek

mł. chor. Tomasz Starzykiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej