W dniu 19.01.2024r., trzech funkcjonariuszy  Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych otrzymało odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

 

Każdy z nas wie, jak dużą rolę odgrywa krew. Nie każdy jednak ma świadomość, że wciąż jej brakuje. Dlatego funkcjonariusze Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych  sami są honorowymi dawcami i chętnie włączają się w akcje promujące oddawanie krwi. Odznaczeni funkcjonariusze oddają krew regularnie, od kilkunastu lat. ppor. Krzysztof Gierula ,  chor. sztab. Krzysztof Kusiak szer. Andrzej Osękowski. Każdy z nich legitymuję się oddanymi ponad 20 litrami oddanej krwi lub jej składnikami.  Udział naszych kolegów w akcji honorowego krwiodawstwa to przede wszystkim chęć niesienia pomocy osobom potrzebującym, ale również promowanie  tej idei. Oprócz wyróżnionych, w naszej jednostce stale funkcjonariusze oddają krew. W roku 2023 w akcjach Honorowego krwiodawstwa uczestniczyło ponad 40 funkcjonariuszy, którzy oddali łącznie 50 litrów krwi.

W sanockiej placówce Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nasi funkcjonariusze uczestniczyli w uroczystości wręczenia odznak „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, gdzie z rąk Pani Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie i Pana Prezesa Zarządu Podkarpackiego Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża, odebrali wyróżnienie. Ministerialna odznaka nadawana jest od 2005 roku honorowym dawcom krwi w uznaniu ich wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.  Oddawanie krwi i składników osocza jest mocno rozpowszechnione w całej Służbie Więziennej, stąd też nasza stała gotowość do pozytywnej odpowiedzi na wszelkie tego typu inicjatywy. Zawsze jesteśmy chętni do niesienia pomocy, sami też organizujemy wiele przedsięwzięć charytatywnych, ale też odpowiadamy na zewnętrzne inicjatywy.
Pamiętajmy - oddając tą cenną cząstkę siebie ratujesz życie innym.

Odznaczonym funkcjonariuszom gratulujemy i dziękujemy za przykład, jaki dają innym

Tekst; ppor Michał Bąk

Zdjęcia: Organizator RCKK w Rzeszowie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej