27 stycznia przypada 79 rocznica wyzwolenia nazistowskiego obozu w Auschwitz-Birkenau. W ramach tygodniowych obchodów na terenie Podkarpacia zostały zorganizowane prelekcje, wystawy okolicznościowe, wykłady historyków poświęcone zagładzie, stosunkom polsko-żydowskim i kulturze żydowskiej oraz pokazy filmów o tematyce związanej z Holokaustem.

 

Kulminacja i zarazem główna częścią obchodów upamiętniająca ofiary holocaustu odbyła się w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku. Wprowadzenie do historii obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu, przeprowadziła dr Joanna Potaczek - Dyrektor Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami. W dalszej części programu odbyła się sesja pt. „Przed Zagładą było życie. Żydzi na ziemi sanockiej: religia i obyczaje”, oraz wystawa pt. Sanok w twórczości Kalmana Segala i na obrazach Leona Getza.  Zakład Karny w Uhercach Mineralnych reprezentował Dyrektor jednostki płk Waldemar Ciszek.

 

Drugim ważnym miejscem tegorocznych uroczystości był sanocki cmentarz żydowski. Na terenie nekropolii okupanci niemieccy zamordowali ok 6 tys. Żydów, Polaków i jeńców radzieckich. Zostali oni pochowani w 32 grobach masowych i 17 pojedynczych na terenie cmentarza. Zostały odczytane i złożone kamienie pamięci z nazwiskami części zamordowanych tam Żydów. W upamiętnieniu uczestniczył zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych ppłk Marek Filipowicz.

Oprócz Sanoka, dni pamięci odbyły się także w Łupkowie, Zarszynie, Turzym Polu i Nowosielcach.

Tekst: ppor. Krzysztof Gierula

Zdjęcia: Organizatorzy obchodów

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej