Obecnie na terenie wadowickiego więzienia trwa kolejny, ale już ostatni w tym roku kurs przyuczający do zawodu.

Osadzeni uczestniczą w kursie brukarza, połączonym z aktywizacją zawodową oraz szkoleniem z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkoleniem objętych zostało 12 osadzonych. Dzięki udziałowi w kursie skazani podniosą swoje kwalifikacje, co pozwoli im lepiej odnaleźć się na rynku pracy po opuszczeniu zakładu karnego.

Jest to już ostatnia edycja szkoleń zawodowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, którego podstawowym celem jest „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. Jego integralną część stanowi rządowy program „Praca dla więźniów”.

 

Tekst i zdjęcia: st. chor. Tomasz Daniec

LOGO Fundusze UE !!!!!.jpg

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej