Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński w dniu 21.01.2020 r. udzielił ślubu w Zakładzie Karnym w Wadowicach.

W dniu 21.01.2020 r. w wadowickim Zakładzie Karnym odbyła się niecodzienna uroczystość, podczas której osadzony wraz ze swoją wybranką wstąpili w związek małżeński. Ślubu udzielił sam Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński.

Ślub cywilny może zostać udzielony poza Urzędem Stanu Cywilnego - z koniecznością zachowania uroczystej formy i powagi, a pozbawienie wolności nie ogranicza prawa osadzonego do zawarcia związku małżeńskiego. Przygotowania do uroczystości należy rozpocząć od ustalenia terminu w Urzędzie Stanu Cywilnego, a następnie uzyskać zgodę Dyrektora na zorganizowanie ceremonii w więziennych murach.

Pozostałą częścią organizacji uroczystości zajmuje się z reguły narzeczona osadzonego. Ona wybiera ślubne obrączki oraz załatwia inne formalności związane z zawarciem związku małżeńskiego. Ostatnim etapem przygotowań jest wystawienie przez Zakład Karny zaświadczenia dla Urzędu Stanu Cywilnego informującego o zgodzie na zorganizowanie ślubu cywilnego na terenie jednostki penitencjarnej.

 

Tekst: chor. Tomasz Daniec

Zdjęcie: Facebook Bartosz Kaliński / Urząd Miasta Wadowice

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej