8 lutego w Dniu Tradycji Służby Więziennej wadowiccy więziennicy uczcili pamięć funkcjonariuszy poległych na służbie.

              Dzień Tradycji Służby Więziennej ustanowiono wraz z nowelizacją ustawy o SW w lipcu 2022 roku. Dla polskiego więziennictwa 8 lutego jest dniem szczególnym. 105 lat temu Marszałek Józef Piłsudski podpisał dokument w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Dzięki jego dekretom powstała Straż Więzienna stanowiąca fundament polskiego więziennictwa.

W tym szczególnym dniu wadowiccy więziennicy uczcili pamięć funkcjonariuszy: ś.p. st. sierż. Władysława Stopy i ś.p. st. sierż. Ryszarda Tatara, którzy w 1979 r. zostali zamordowani przez osadzonych.

 

Opracował: chor.sztab. Tomasz Daniec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej