W ubiegłą sobotę (25.09.2021 r.) grupa skazanych, wyznaczonych przez wadowicką Służbę Więzienną wzięła udział we wspólnej akcji porządkowania terenów przyległych do zbiornika wodnego Świnna Poręba.

Działalność proekologiczna i kształtowanie zachowań prospołecznych w środowisku osadzonych jest jednym z oddziaływań resocjalizacyjnych, które prowadzone są przez Służbę Więzienną. Przykładem na to jest program resocjalizacji „Bezpieczna planeta”, który od lat prowadzony jest przez wychowawców działu penitencjarnego wadowickiej jednostki.

Dzięki porozumieniom zawartym pomiędzy Zakładem Karnym w Wadowicach, a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, możliwe było przeprowadzenie akcji porządkowania terenów zielonych w miejscowościach Dąbrówka i Zembrzyce.

Puszki aluminiowe, butelki plastikowe i szklane, części samochodowe, a nawet całe opakowania z przeterminowaną żywnością to zanieczyszczenia, które tylko w kilka godzin zebrali uczestnicy akcji.

 

Tekst: st.chor. Tomasz Daniec

Zdjęcia: sierż. Anna Lehrfeld, st.chor. Tomasz Daniec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej