W okresie od 13 do 20 października br. naszą jednostkę odwiedziło 60 uczniów klas mundurowych.

W ostatnich dniach wadowicki Zakład Karny odwiedziło w sumie 60 uczniów z tzw. klas mundurowych.  Były to klasy prowadzone wg. pilotażowego programu Ministerstwa Obrony Narodowej z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale oraz klasa policyjna z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wadowicach.

Obecni podczas wizyty uczniowie mieli okazję zapoznać się z prawdziwym obliczem służby funkcjonariuszy oraz jak wygląda od środka zakład karny typu zamkniętego. W trakcie spotkania zespół powołany przez dyrektora jednostki przedstawił młodzieży warunki rekrutacji do Służby Więziennej oraz przedstawił korzyści jakie płyną z podjęcia nauki w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Oprócz zasad wstąpienia do naszej formacji uczniom zobrazowano tzw. rytm dnia życia więziennego, zasady poruszania się po jednostce, historię Służby Więziennej, a także zaprezentowano jednostki broni stosowane w SW oraz omówiono zasady używania środków przymusu bezpośredniego. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów co przekładało się na bardzo wiele pytań z ich strony oraz było cennym doświadczeniem dla tych, którzy zdecydowali się związać swoją przyszłość ze służbą w formacjach mundurowych.

 

Opracował: st.chor. Tomasz Daniec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej