Komunikat dotyczący działań przeciwepidemiologicznych.

Na zasadzie art. 247§2 Kodeksu Karnego Wykonawczego informujemy, iż w Zakładzie Karnym w Wadowicach z uwagi na konieczność podjęcia działań przeciwepidemiologicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID–19 (SARS–CoV–2) obowiązują do odwołania ograniczenia w postaci wstrzymania udzielania osadzonym widzeń, odprawiania nabożeństw.

Aktualne informacje w kwestii stosowania obostrzeń będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej:

https://www.sw.gov.pl/strona/dla-interesantow-zaklad-karny-w-wadowicach

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej