Na terenie wadowickiej jednostki trwa obecnie kurs brukarza realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Jest to kolejny kurs realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego podstawowym założeniem jest „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. Szkoleniem zostało objętych dwunastu skazanych, którzy oprócz zajęć praktycznych przechodzą również kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenie bhp i aktywizacji zawodowej.

Projekt skierowany jest do skazanych nieposiadających wyuczonego zawodu oraz tych, którzy są zainteresowani nabyciem, podniesieniem lub zmianą kwalifikacji zawodowych.

LOGO Fundusze UE !!!!!.jpg

 

Autor: st. chor. Tomasz Daniec

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej