W wadowickim zakładzie karnym trwa kurs zawodowy dla osadzonych, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Na terenie zakładu karnego obecnie jest realizowany kurs technologa robót wykończeniowych, w którym uczestniczy 12 osadzonych. Celem kursu jest teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie uczestników  do wykonywania prac wykończeniowych w budownictwie. Program szkolenia obejmuje przepisy BHP,  podstawy technologii stosowanych w budownictwie, materiałoznawstwo, budowę maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego.

Projekt realizowany jest poprzez cykl zajęć aktywizacyjno – szkoleniowych, składających się ze szkolenia zawodowego oraz szkolenia aktywizacyjnego, po ukończeniu których uczestnicy projektu kierowani są do zatrudnienia w zdobytym zawodzie.

Kursy zawodowe prowadzone przez Służbę Więzienną to szansa na zdobycie umiejętności zawodowych przez skazanych, spośród których wielu posiada jedynie wykształcenie podstawowe bądź nigdy nie pracowało.

 

st. chor. Tomasz Daniec

LOGO Fundusze UE !!!!!.jpg

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej