W dniu dzisiejszym grupa uczniów z wadowickiego liceum odwiedziła Zakład Karny w Wadowicach.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Wadowicach po raz kolejny podzielili się wiedzą i doświadczeniem , tym razem z uczniami klasy maturalnej I Liceum Ogólnokształcącego w Wadowicach. W trakcie spotkania zespół powołany przez dyrektora jednostki przedstawił młodzieży warunki rekrutacji do Służby Więziennej oraz przedstawił korzyści jakie płyną z podjęcia nauki w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Oprócz zasad wstąpienia do naszej formacji uczniom zobrazowano tzw. rytm dnia życia więziennego, zasady poruszania się po jednostce, historię Służby Więziennej, a także zaprezentowano jednostki broni stosowane w SW oraz omówiono zasady używania środków przymusu bezpośredniego. Uczniowie mieli także okazję zwiedzić oddziały mieszkalne, więzienną kaplicę, a także centrum KO, w którym mieści się biblioteka, radiowęzeł czy sala do ćwiczeń rekreacyjnych.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów co przekładało się na bardzo wiele pytań z ich strony oraz było cennym doświadczeniem dla tych, którzy zdecydowali się związać swoją przyszłość ze służbą w formacjach mundurowych.

 

Opracował; chor. sztab. Tomasz Daniec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej