Nuda w więzieniu – nic z tego!

Podniesienie poziomu wykształcenia skazanych i umożliwienie im zdobycia kwalifikacji pełni istotną rolę w przygotowaniu ich do życia na wolności. Edukacja osadzonych, a zwłaszcza przygotowanie ich do podjęcia zawodowej aktywności po zakończeniu odbywania kary, jest jednym  z zasadniczych elementów oddziaływań penitencjarnych.

Czas zwiększonej izolacji w dobie panującej w Polsce i na świecie pandemii koronawirusa i choroby Covid - 19 osadzeni z Zakładu Karnego w Wadowicach wykorzystują między innymi na naukę języka angielskiego oraz naukę przepisów o ruchu drogowym. Znajomość języka obcego w dzisiejszych czasach jest bardzo istotna i pomocna w życiu codziennym, dlatego dużym zainteresowaniem cieszy się przygotowana przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Wadowicach forma nauki języka angielskiego. Biorą w niej udział zarówno osoby skazane jak i tymczasowo aresztowane. Program podzielony jest na 24 moduły i emitowany przez zakładowy radiowęzeł. Dziennie emitowany jest jeden moduł dwukrotnie, przez co osadzeni mają możliwość powtórzenia materiału. Osadzeni ponadto otrzymują do cel karteczki ze słowami i zwrotami do nauki na dany moduł, przez co mogą ćwiczyć zarówno wymowę, jak i pisownię poznawanych wyrażeń.   

Dla skazanych zainteresowanych dokształceniem się w zakresie przepisów ruchu drogowego funkcjonariusze Zakładu Karnego w Wadowicach przygotowali kurs o ruchu drogowym prezentowany w formie quizu przez wewnętrzną telewizję. Współzawodnictwo osadzonych ze znajomości przepisów potęguje dobrą zabawę i szybsze przyswajanie wiedzy.

Poza wymienionymi powyżej zajęciami osadzeni mogą posłuchać emitowanych przez zakładowy radiowęzeł słuchowisk radiowych, posłuchać dobrej muzyki czy audycji tematycznych. Dużym zainteresowaniem cieszą się również zajęcia koła rzeźbiarsko – modelarskiego, gdzie osadzeni wykorzystując swoje umiejętności wytwarzają dla swoich bliskich drobne upominki z drewna (płaskorzeźby, szkatułki, itp.), które po wznowieniu widzeń będą mogli wręczać.

Nuda w trakcie panującej pandemii w wadowickim zakładzie karnym – absolutnie nic z tego!    

 

Tekst i zdjęcia: mjr Tomasz Bąk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej