Zakład Karny w Wadowicach zorganizował praktyczny i przydatny w codziennym życiu kurs zawodowy.

Realizując kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych w tutejszym zakładzie zaangażowanych było 9 osadzonych. Prowadzone szkolenie obejmowało teoretyczne treści takie jak: fizjologicznei psychofizyczne aspekty starzenia, podstawę wiedzy z zakresu higieny i pielęgnacji, rolę i zadania opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych, współistniejące schorzenia wieku starczego, żywienie osób starszych oraz  praktyczne wykonywanie podstawowych zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych.

Umiejętności nabyte podczas kursu zwiększą możliwości i szanse skazanych na podjęcie zatrudnienia podczas odbywania kary pozbawienia wolności, a także po jej odbyciu.

 

Tekst i zdjęcia. st.chor. Tomasz Daniec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej