W ramach zajęć kulturalno-oświatowych i realizacji programu resocjalizacyjnego pn. "Bezpieczna planeta” osadzeni z wadowickiej jednostki sadzili drzewa na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego.

W ubiegłym tygodniu (06.10) grupa skazanych pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników Nadleśnictwa Sucha Beskidzka, posadziła 50 szt. młodych jodeł.  Akcja została zorganizowana na podstawie programu resocjalizacyjnego pn. „Bezpieczna Planeta” i połączona była również ze sprzątaniem szlaku turystycznego na górę „Leskowiec”. Projekt sadzenia lasu przez skazanych jest kontynuacją współpracy Nadleśnictwa Sucha Beskidzka z wadowickim Zakładem Karnym.

„Bepieczna planeta” to program sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej, skierowany do grup skazanych wyodrębnionych ze względu na wspólne potrzeby, w zakresie przeciwdziałania postawom pro – kryminalnym, poprzez działalność na rzecz ekologii i poprawy czystości środowiska.

 

Opracował: st.chor. Tomasz Daniec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej