Obchody 102 – giej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w wadowickim Zakładzie Karnym.

Edukacja historyczna, dbałość o upamiętnianie ważnych wydarzeń, szczególnie odnoszących się do wartości patriotycznych i kulturalnych wpisuje się   w zakres oddziaływań penitencjarnych. Kształcenie wizerunku patrioty czyli wpajanie szacunku dla symboli narodowych, państwa, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za kraj, w którym żyjemy jest jednym z zadań resocjalizacji.              

„W rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę” - taką nazwę nosi obecnie realizowany program resocjalizacji w Zakładzie Karnym  w Wadowicach. Nie trudno się domyślić iż termin przeprowadzenia zajęć tego programu nie jest przypadkowy i nawiązuje do obchodów 102-giej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez nasz kraj. W ramach programu grupa skazanych poprzez filmy, wykłady, pracę własną na źródłach historycznych oraz tematyczne dyskusje zdobywa wiedzę na temat tak ważny i istotny dla istnienia naszego kraju jakim jest niepodległe państwo. Zajęcia cieszą się znacznym zainteresowaniem i zaangażowaniem ich uczestników.

Obchody 102 – giej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę są przesłanką do wzmocnienia oferty kulturalno – oświatowej dla całej społeczności więziennej. W „ramówce” Centrum KO znalazły się między innymi dwie „produkcje” osadzonych; koncert pieśni patriotycznych, oraz krótkometrażowy film o historycznych losach Naszej Ojczyzny. Nie zabraknie również tematycznego konkursu.

Wiedza historyczna i patriotyczna ma wpływ na  budowanie wewnętrznego poczucia wartości obywatelskiej i ludzkiej zakorzenionej w historii i tradycji swojego kraju.

 

mjr Ryszard Cich

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej