Skazani z Zakładu Karnego w Wadowicach w dniu 11.10.2023 r. sadzili drzewka oraz zbierali śmieci w okolicy Jeziora Mucharskiego.

Skazani z Zakładu Karnego w Wadowicach w dniu 11.10.2023  sadzili drzewka oraz zbierali śmieci. Akcja miała miejsce w okolicy Jeziora Mucharskiego i była przeprowadzona przy wsparciu i aktywnej współpracy PGL LP Nadleśnictwa Sucha.  Wymiernym efektem tego działania jest 100 nowych drzew oraz kilka dużych worków zebranych śmieci.

Ta proekologiczna aktywność skazanych jest częścią składową kolejnej odsłony realizowanego w tutejszej jednostce programu resocjalizacji pod nazwą „ Bezpieczna planeta”. Jest on skierowany do grup skazanych wyodrębnionych ze względu na wspólne potrzeby, w zakresie przeciwdziałania postawom pro – kryminalnym, poprzez działalność na rzecz ekologii i poprawy czystości środowiska. Realizacja tego projektu ma miejsce w porozumieniu z PGL LP Nadleśnictwa Sucha.

 

chor.sztab.Tomasz Daniec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej