„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby”. Słowami roty ślubowania nowo przyjęci funkcjonariusze rozpoczęli służbę w Zakładzie Karnym w Wadowicach.

W dniu wczorajszym (01.02.) w Zakładzie Karnym w Wadowicach odbyło się uroczyste ślubowanie ośmiu nowych funkcjonariuszek i funkcjonariuszy. Ślubowanie zostało przyjęte przez ppłk Renatę Niziołek - Dyrektora Zakładu Karnego w Wadowicach w obecności kadry kierowniczej naszej jednostki, oraz bliskich osób nowoprzyjętych.

Przyjętych do służby funkcjonariuszy czeka teraz szkolenie wstępne, podczas którego zostaną przygotowani do wykonywania codziennych obowiązków. Następnie przez dwa lata będą pełnili służbą przygotowawczą, podczas której będą musieli wykazać przydatność do pełnienia służby w naszej formacji.

Nowoprzyjętym funkcjonariuszom gratulujemy i życzymy wielu awansów.

 

Opracował: st.chor. Tomasz Daniec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej