W ubiegłym tygodniu Studenci Akademii „Ignatianum” w Krakowie zapoznali się z wadowickim Zakładem Karnym.

W ramach współpracy realizowanej pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Krakowie, a  Akademią  „Ignatianum” studenci tej uczelni mogli zwiedzić tutejsze więzienie.  Oprócz zwiedzania wnętrz jednostki grupa mogła zapoznać się min. z pracą funkcjonariuszy działu penitencjarnego, działu ochrony, zasadami zatrudniania osadzonych, funkcjonowaniem biblioteki i realizacją programów resocjalizacyjnych. Goście zadawali wiele pytań dotyczących specyfiki pracy  w więzieniu oraz sposobów radzenia sobie z osadzonymi w sytuacjach trudnych. Uczestnicy spotkania mogli również naocznie skonfrontować zdobytą wiedzę teoretyczną z jej praktycznym zastosowaniem. Na koniec spotkania studenci podziękowali za cenne wskazówki oraz nowe doświadczenia, które zdobyli podczas wizyty w wadowickim zakładzie karnym.

Opracował: chor. sztab. Tomasz Daniec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej