W dniu 27 lutego br. w Auli Domu Rekolekcyjnego Karmelitów Bosych w Wadowicach uroczyście powierzono obowiązki Dyrektorowi mjr. Tomaszowi Bąkowi.

W dniu wczorajszym (27.02.2024 r.) w Auli Domu Rekolekcyjnego Karmelitów Bosych w Wadowicach odbyła się uroczysta zbiórka, która rozpoczęła się złożeniem meldunku Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Krakowie płk. Tomaszowi Wierciochowi przez dowódcę uroczystości. Następnie wprowadzony został sztandar Zakładu Karnego w Wadowicach. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, odczytano stosowny rozkaz po czym mjr Tomasz Bąk przyjął obowiązki kierownika jednostki.

Uroczystość odbyła się w obecności Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie, Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, a także czynnych i emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników wadowickiej jednostki penitencjarnej.

 

Opracował: chor. sztab. Tomasz Daniec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej