W dniu 18 listopada 2021 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego o profilu policyjnym. Służbę Więzienną w tym dniu reprezentowała dyrektor wadowickiego Zakładu Karnego ppłk Renata Niziołek.

W części oficjalnej uroczystości uczniowie złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. Następnie głos zabrał dyrektor CKZiU mgr inż. Jerzy Kotaś i w czasie krótkiej prezentacji multimedialnej przedstawił rys historyczny i genezę powstania klasy mundurowej. Po ślubowaniu głos zabrali zaproszeni goście: Przewodnicząca Rady Powiatu Wadowickiego – Zofia Kaczyńska, Dyrektor Zakładu Karnego w Wadowicach – ppłk Renata Niziołek oraz Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach mł. insp. Arkadiusz Śniadek. W swoich wystąpieniach podkreślali oni znaczenie wypowiedzianych słów roty ślubowania, a także złożyli kadetom życzenia wszelkiej pomyślności na wybranej ścieżce edukacyjnej.

 

Tekst i zdjęcia:. st. chor. Tomasz Daniec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej