W wadowickim więzieniu gościła klasa policyjna z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wadowicach.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Wadowicach po raz kolejny podzielili się wiedzą i doświadczeniem z uczniami klasy mundurowej. W trakcie spotkania zespół powołany przez dyrektora jednostki przedstawił młodzieży warunki rekrutacji do Służby Więziennej oraz przedstawił korzyści jakie płyną z podjęcia nauki w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Oprócz zasad wstąpienia do naszej formacji uczniom zobrazowano tzw. rytm dnia życia więziennego, zasady poruszania się po jednostce, historię Służby Więziennej, a także zaprezentowano jednostki broni stosowane w SW oraz omówiono zasady używania środków przymusu bezpośredniego.  Uczniowie mieli także okazję zwiedzić oddziały mieszkalne, więzienną kaplicę, a także centrum KO, w którym mieści się biblioteka, radiowęzeł czy sala do ćwiczeń rekreacyjnych.

 

Tekst i zdjęcia: st.chor. Tomasz Daniec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej