29 września 2023 r. został nadany sztandar Zakładowi Karnemu w Wadowicach. W uroczystości udział wzięli podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości Katarzyna Frydrych oraz z-ca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Krzysztof Stefanowski.

Uroczystość została zainaugurowana Mszą Świętą w Sanktuarium św. Józefa – zespół klasztorny Karmelitów Bosych — znajdujący się w Wadowicach przy
ul. Karmelickiej 22. Odprawił ją o. Ryszard Stolarczyk, który na co dzień pełni posługę w wadowickiej jednostce penitencjarnej.

Główna część obchodów odbyła się w Auli Domu Rekolekcyjnego Karmelitów Bosych. Udział w niej wzięli podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości Katarzyna Frydrych, z-ca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Krzysztof Stefanowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie płk Tomasz Wiercioch, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, poseł na sejm RP Filip Kaczyński, Przewodniczący Krajowej Służby Więziennej NSZZ Solidarność Andrzej Kołodziejski oraz Jarosław Czachór reprezentujący Zarząd Główny NSZZFiPW. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele samorządu, małopolskich służb mundurowych, sądownictwa i prokuratury, nauki, szkolnictwa i kultury. Nie zabrakło też reprezentantów instytucji, z którymi przez wiele lat Zakład Karny w Wadowicach ściśle współpracował. Sam sztandar został ufundowany przez Polską Grupę SW Przedsiębiorstwo Państwowe, a na ręce Dyrektora Zakładu Karnego w Wadowicach ppłk Renaty Niziołek przekazała go Minister Katarzyna Frydrych.

W swoim przemówieniu pani Minister podkreślała że ” ...nadanie sztandaru to zawsze podniesienie rangi jednostki. Sztandar to znak rozpoznawczy każdej służby, ale to także zobowiązanie. Zobowiązanie do dbałości o najwyższe wartości i idee, a sztandar jest uznawany za symbol najważniejszych z nich... ”

Dyrektor Stefanowski podczas swojego wystąpienia zwrócił się do funkcjonariuszy słowami „ ...sztandar jest także zobowiązaniem, na niego przysięgamy, przed nim pochylamy głowę, jemu oddajemy honor, służcie pod nim godnie i dumnie... ”

Sztandar jest nie tylko zewnętrznym wyrazem najwyższych wartości, ale także symbolem łączącym wiele pokoleń byłych i obecnych funkcjonariuszy wadowickiego więzienia – stąd też w uroczystości wzięło udział 4 byłych dyrektorów tej jednostki.

 

Sztandar od dzisiaj będzie obecny podczas obchodów świąt narodowych oraz uroczystości wręczania funkcjonariuszom odznaczeń i nominacji na wyższe stopnie służbowe. Jest też wyrazem podziękowania dla funkcjonariuszy i pracowników wadowickiej jednostki za pracę na rzecz bezpieczeństwa państwa oraz ochrony społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, jak i działalności resocjalizacyjnej wobec osób pozbawionych wolności.

 

Opracował

kpt. Stanisław Parszywka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej