Zakład Karny w Wadowicach przekazał na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kalwarii Zebrzydowskiej pomoce do zajęć arteterapeutycznych.

Drewniane elementy wykonane przez skazanych w ramach programu resocjalizacji pt. „Tworząc dobro” zostaną wykorzystane do zajęć z podopiecznymi. Otrzymane choinki, serca czy jesienne liski uczniowie będą ozdabiać, malować i stroić podczas zajęć przysposobienia do pracy i zajęć rozwijających kreatywność.

Wyrażamy nadzieję że przekazane materiały jak najlepiej posłużą swojemu celowi i będą stanowić początek dalszej inspirującej współpracy.

 

Opracował: mjr Ryszard Cich

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej