Dzisiejszego poranka zabrzmiał pierwszy dzwonek w kolejnym semestrze dla 275 uczniów wołowskiej jednostki penitencjarnej. Rozpoczęli oni naukę w ramach Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych oraz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

W dniu 1 lutego br. w wołowskim CKU naukę rozpoczęło 298 uczniów. Łącznie w szkole utworzono 14 oddziałów. W ramach Liceum Ogólnokształcącego wiedzę zdobywa 45 osób, natomiast w nauce zawodu w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych czterech specjalności uczestniczy 230 słuchaczy. Do zawodu mechanika-montera maszyn i urządzeń przygotowuje się 62 słuchaczy, elektryka 66, stolarza 61 oraz krawca 41. Nad właściwym przebiegiem procesu dydaktycznego czuwa kadra pedagogiczna licząca 26 nauczycieli, którzy oprócz wiedzy teoretycznej przekazują uczniom również wiedzę z zakresu praktycznej nauki zawodu.

Tekst, zdjęcia : kpt. Krzysztof Rogalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej