Dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie informuje o możliwości dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 3,7346 ha przeznaczonej do organizacji zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Przedsiębiorcy zainteresowani dzierżawą obiektu w celu prowadzenia działalności produkcyjnej w oparciu o pracę skazanych są proszeni o składanie ofert zawierających w szczególności:

  • charakterystykę przedsiębiorstwa,
  • rodzaj planowanej produkcji,
  • deklarowaną liczbę miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności,
  • czas utrzymania utworzonych miejsc pracy (nie mniej niż 5 lat),
  • proponowaną wielkość czynszu za dzierżawę obiektu (nie niższą niż wartość rynkowa),
  • sposób adaptacji obiektu do planowanej produkcji,
  • udział kontrahenta w realizacji przedsięwzięcia.

Szczegółowe informacje o nieruchomości znajdują się w prezentacji:

(http://sw.gov.pl/assets/02/86/07/cf56f67efe8df4f5953811e9cdd7f64e9220682b.pdf)

Dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (71) 37 58 600.

Oferty można składać bezpośrednio w siedzibie Zakładu Karnego w Wołowie bądź przesłać na adres: Zakład Karny w Wołowie ul. Więzienna 6, 56-100 Wołów.

Z uwagi na konieczność przystosowania obiektu do zatrudnienia osób pozbawionych wolności, odbywających karę w zakładzie karnym typu zamkniętego, rozpoczęcie produkcji będzie możliwe po dokonaniu modernizacji zabezpieczeń techniczno-ochronnych znajdujących się na terenie nieruchomości.

 

 

DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO W WOŁOWIE

ppłk ROBERT KUCZERA

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej