Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zamościu obchodzono w Zamojskiej Katedrze a następnie przed tablicą upamiętniającą byłą katownię UB przy ul. Kolegiackiej w Zamościu.

W uroczystościach zorganizowanych przez Miasto Zamość, wzięli udział: Zastępca Prezydent Miasta Zamość, Starosta zamojski i przedstawiciele służb mundurowych i mieszkańcy Zamościa. Zakład Karny w Zamościu reprezentował zastępca dyrektora jednostki, mjr Andrzej Zawiślak wraz z pocztem sztandarowym.

 

Historia za kratami

Również w świetlicach zamojskiej jednostki penitencjarnej zorganizowano dla osadzonych projekcję fragmentów filmu „Miasto 44”, poprzedzoną wstępem o obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Głównym tematem spotkania była rola Żołnierzy Wyklętych w powojennej Polsce, stosunek powojennych władz Polski do ich działań oraz bohaterowie powojennej podziemnej Polski. Jak pokazuje historia, ludzie, którzy w czasie II wojny światowej należeli do Armii Krajowej, uważani wówczas za bohaterów, tuż po wojnie okrzyknięci zostali przez komunistyczne władze zdrajcami i pospolitymi przestępcami. Byli oni tropieni i bezlitośnie, nierzadko bez procesów sądowych, eliminowani, tylko, dlatego że nie zgadzali się z doktryną wprowadzoną w naszym kraju tuż po wojnie.

W celu szerszej popularyzacji tematyki walki żołnierzy podziemia antykomunistycznego zostały także zredagowane dwie audycje radiowęzłowe pt. Żołnierze wyklęci – Przywrócić pamięć i Żołnierze wyklęci- Nie jesteśmy żadną bandą. Dzięki prezentowanym fotografiom, opatrzonym komentarzem historycznym skazani oglądający wystawę mogli odbyć swoistą podróż w miniony i trudny czas.

Ostatnim punktem obchodów były zajęcia kulturalno-oświatowe poza terenem zakładu karnego, podczas których grupa skazanych zapaliła symboliczne znicze przy pomnikach walczących o wolność przy ul. Partyzantów a także przed tablicy upamiętniającej byłą katownię UB przy ul. Kolegiackiej. W dniu 5 marca bieżącego roku, skazani wezmą również udział w Biegu Tropem Wilczym organizowanym przez Miasto Zamość.

 

Autor: kpt. Jarosław Małecki
Zdjęcia: kpt. Jarosław Małecki, mł. chor. Mateusz Synowiec

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej