13 listopada 2023r. na terenie Zakładu Karnego w Zamościu przeprowadzono ćwiczenia ochronne z udziałem funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz Państwowej Straży Pożarnej i Policji.

Manewry…

Scenariusz ćwiczeń zakładał realne zagrożenia, które mogą wystąpić na terenie jednostki w postaci naruszenia porządku i bezpieczeństwa. W czasie realizacji działań ochronnych doskonalono procedury podejmowane w przypadku wystąpienia na terenie jednostki m.in. negocjacji z grupą agresywnych osadzonych w przypadku groźnego zakłócenia porządku przez osadzonych w postaci zabarykadowania się. A także neutralizowanie pożaru, który powstał w budynku warsztatowym.

 

Po co te manewry?

Celem ćwiczeń ochronnych jest doskonalenie umiejętności kierowania działaniami ochronnymi i obronnymi przez kadrę kierowniczą jednostki penitencjarnej, doskonalenie umiejętności współdziałania pomiędzy siłami Służby Więziennej a jednostkami Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz sprawdzenie systemu alarmowania, powiadamiania i łączności. Podczas  ćwiczeń zrealizowano w pełni wszystkie zaplanowane zadania. Zarówno funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej, jak i przedstawiciele służb współdziałających w manewrach, wykazali się dużym zaangażowaniem oraz profesjonalnym działaniem.

 

Autor/Zdjęcia: kpt. Jarosław Małecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej