Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania niepodległego bytu państwowego jest uroczystym Świętem Niepodległości”.

W sobotę 11 listopada obchodziliśmy 105 rocznicę odzyskania przez naszą Ojczyznę Niepodległości. Po latach niewoli austriackiej, pruskiej i rosyjskiej. Dzień ten został uznany za święto państwowe. Święto Niepodległości zostało przywrócone przez Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ustawą z 15 lutego 1989 r. pod nazwą „Narodowe Święto Niepodległości”.

 

W uroczystych obchodach 105. rocznicy udział wzięła delegacja Zakładu Karnego w Zamościu.

Obchody rozpoczęły się złożeniem kwiatów przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, następnie uczestnicy przemaszerowali na płytę Rynku Wielkiego w Zamościu. Uroczystości na zamojskim rynku poprzedziła Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Zamojskiej Konkatedrze. W listopadowych uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych, organizacji kombatanckich, szkół i urzędów oraz licznie zebranych mieszkańców Zamościa i okolic. Następnie wszyscy zebrani przemaszerowali na płytę Rynku Wielkiego w Zamościu, gdzie odbył się apel pamięci wraz z salwą honorową. Przybyłe delegacje uczciły pamięć poległych składając kwiaty pod tablica upamiętniająca wizytę Marszała Józefa Piłsudskiego w Zamościu. Zamojską jednostkę penitencjarną reprezentował dyrektor, płk Jacek Zwierzchowski wraz z pocztem sztandarowym. Zakład Karny w Zamościu podczas uroczystości na Rynku Wielkim, wystawił również stoisko promocyjno -rekrutacyjne przy, którym osoby zainteresowane mogły zapoznać się ze specyfika naszej formacji i możliwościami wstąpienia w szeregi Służby Więziennej.

 

Autor/Zdjęcia: kpt. Jarosław Małecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej