Święty Krzysztof jest patronem kierowców. Od 2006 roku w Polsce obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Co wspólnego z bezpieczeństwem na drogach ma zamojskie więzienie?

W Polsce przestępczość związana z prowadzeniem pojazdów w stanie nietrzeźwości, jak również w ostatnich latach brawurową jazdą, stanowi duży problem. Co roku tysiące kierowców za jazdę „po pijanemu” trafia za mury więzienia. Część za spowodowanie wypadku, również ze skutkiem śmiertelnym. Dlatego też, Służba Więzienna, w oddziaływaniach na skazanych, podejmuje inicjatywy mające na celu między innymi profilaktykę ukierunkowaną na przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za podejmowane wybory, jak również w przypadku osób uzależnionych w obszarze profesjonalnej pomocy terapeutycznej.

 

„Dzień Bezpiecznego kierowcy” ustanowiony został z inicjatywy Krajowego Duszpasterstwa Kierowców oraz kierowcy rajdowego, Krzysztofa Hołowczyca. Nieprzypadkowo obchodzony jest 25 lipca, tego dnia, przypada wspomnienie św. Krzysztofa - patrona kierowców.

 

Zamojski Zakład Karny włączył się także w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. W jednostce realizowany jest programy readaptacji dla skazanych za przestępstwa komunikacyjne, „STOP- Bezpieczny Trzeźwy Kierowca”, którego celem jest dostarczenie wiedzy z zakresu konsekwencji niestosowania przepisów ruchu drogowego oraz uświadomienie zagrożeń związanych z prowadzeniem w stanie nietrzeźwości. Skazani w nim uczestniczący nabywają wiedzę z zakresu działania alkoholu na organizm ludzki, mechanizmów uzależnienia oraz działania alkoholu na zachowanie kierowcy.

W ramach obchodów wymienionego dnia, zespół skazanych zredagował, tematyczne gazetki ścienne, broszurę, a także  konkurs o tematyce przepisów ruchu drogowego, w którym mogli wziąć udział wszyscy chętni osadzeni. Dodatkowo przeprowadzona została prelekcja dla osadzonych o tematyce skutków wypadków na drogach, a także konsekwencji wynikających z  prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu.

 W ramach prowadzonych oddziaływań odbył się również pokaz i szkolenie w zakresie pierwszej pomocy na drodze ze szczególnym uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych.

 

Autor/Zdjęcia: kpt. Jarosław Małecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej