W dobie wysokiego konsumpcjonizmu wśród społeczeństwa rządzi przekonanie, że im więcej tym lepiej. Coraz większa produkcja opakowań jednorazowych doprowadziła do tego, że jednym z ważniejszych elementów ochrony środowiska stał się recykling. Dlatego też w celu zwiększenia świadomości dotyczącej ponownego wykorzystania wielu surowców w zamojskiej jednostce penitencjarnej obchodzono Dzień Recyklingu.

Istotą odzyskiwania surowców, czyli recyklingu jest nadanie odpadom tzw. drugiego życia. Osadzeni przebywający w zamojskim zakładzie karnym włączyli się w organizowaną akcję nie po raz pierwszy. Wszechobecne butelki, reklamówki-bezużyteczne, jednorazowego użytku, których biodegradacja trwa długi czas stały się jak zawsze inspiracją do segregacji, a tym samym  kreatywnym włączeniem się w ochronę środowiska.

Systematyczna zbiórka tworzyw sztucznych jest prowadzona na terenie zamojskiej jednostki penitencjarnej od wielu lat i ma na celu pomoc osobom przebywającym w  Hospicjum Santa Galla.  Podczas tej edycji, dzięki zaangażowaniu osadzonych, w naszej jednostce zebrano ponad 60 kg nakrętek z tworzyw sztucznych. Oprócz powyższych działań w zamojskim zakładzie karnym prowadzona jest również na bieżąco selektywna zbiórka odpadów. Zbierane są między innymi plastikowe butelki, makulatura, zużyte baterie i szkło.

Podsumowaniem Światowego Dnia Recyklingu i akcji, była prelekcja filmu o tematyce ekologiczno-przyrodniczej, oraz pogadanka ekologiczna w świetlicy kompleksu kulturalno-oświatowego. Ekologiczny temat wzbudził duże zainteresowanie wśród uczestników spotkania, wynikiem czego była żywa dyskusja na temat czynnego udziału w ochronie środowiska, do której zapewne w dużym stopniu przyczyniła się przedstawiona prelekcja, oraz przeprowadzona akcja zbierania tworzyw sztucznych.

 

Autor/Zdjęcia: kpt. Jarosław Małecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej