W październiku bieżącego roku, funkcjonariusze zamojskiego zakładu karnego wzięli udział w spotkaniu z dziećmi Szkoły Podstawowej nr 3 w Zamościu.

W podobnych spotkaniach, brali już udział przedstawiciele innych służb mundurowych, między innymi Policja, Wojsko, Straż Pożarna. Podczas spotkania rzecznik prasowy, dyrektora zamojskiej jednostki penitencjarnej kpt. Jarosław Małecki, przedstawił dzieciom, krótką prezentację zdjęciową zamojskiego zakładu karnego, odpowiadając także na dziesiątki pytań ze strony dzieci. Osoby, które uczestniczyły w spotkaniu miały także możliwość zobaczenia psa służbowego, który przybył na spotkanie wraz ze swoim przewodnikiem, oraz pojazdu operacyjnego zakładu karnego, którym na co dzień transportowani są skazani. Dzieci były żywo zainteresowane codziennym funkcjonowaniem zakładu karnego jak również rolą psa służbowego w jednostce penitencjarnej. Podczas spotkania, poruszono także zagadnienia związane z problematyką kary, winy, odpowiedzialności za swoje postępowanie oraz wiary w przemianę drugiego człowieka. Mamy nadzieję, że prezentowane zagadnienia oprócz wzbogacenia wiedzy, stanowić będą dla dzieci cenną lekcję i przestrogę na drodze ku dorosłości.

 

Autor: kpt. Jarosław Małecki
Zdjęcia: szer. Kamil Koza

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej