Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Zamościu wzięli udział w I Charytatywnym Biegu – Kilometry Dobra, zorganizowanym przez zamojskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Bieg odbył się 29 czerwca, na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej nr 4 w Zamościu. Zakład Karny w Zamościu reprezentowało dziesięciu funkcjonariuszy. Spisali się bardzo dobrze. St. sierż. Tomasz Ostrowski zajął drugie, a szer. Arkadiusz Sas trzecie miejsce.

Kilometry Dobra

to ogólnopolska kampania dobroczynna wspierająca organizacje, niosące pomoc potrzebującym. Od wielu lat w kampanii uczestniczy Polskie Stowarzyszenie     na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu. I Charytatywny Bieg – Kilometry Dobra był jednym z punktów tegorocznej kampanii. Wcześniej odbyły się rajdy rowerowe.

W tym roku celem akcji charytatywnej jest zbiórka środków na wyremontowanie budynku przy ul. Orlicz-Dreszera 10 w Zamościu do którego zostanie przeniesiony Warsztat Terapii Zajęciowej. Ten obecnie mieści się w głównym budynku Stowarzyszenia przy ul. Orlicz-Dreszera 14. Koszt remontu, to około 3 mln zł.

Głównym celem WTZ jest rehabilitacja w sferze zawodowej i społecznej, maksymalne usprawnienie uczestników oraz przygotowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie. Podopieczni korzystają na warsztatach z rehabilitacji ruchowej, muzykoterapii, pomocy medycznej i psychologicznej.

W trakcie biegu odbyła się zbiórka funduszy do puszek. Udało się zebrać ponad tysiąc złotych.

 

 

Autor: szer. Magdalena Wójtowicz 

Zdjęcia: kpt. Paweł Kościuszko 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej