8 listopada br. w Zakładzie Karnym w Zamościu podsumowywano IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu pt. „Józef Piłsudski – ocalić od zapomnienia” Swoje prace do konkursu zgłosiło kilkudziesięciu osadzonych, odbywających karę pozbawienia wolności z terenu całego kraju.

Rozpoczynając spotkanie dyrektor jednostki ppłk Jacek Zwierzchowski przywitał zaproszonych gości stanowiących jury konkursu w składzie: Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zamość Piotr Orzechowski, przedstawiciel Związku Piłsudczyków RP.

 

Kryteriami oceny była między innymi estetyka, oryginalność oraz pracochłonność wykonania. Zgodnie z regulaminem konkursu wyłoniono trzy najładniejsze prace, kolejne trzy zostały wyróżnione. Pierwsze miejsce przyznało pracy osadzonego z Zakładu Karnego w Kamińsku, II miejsce przypadło pracy, którą nadesłał skazany z Zakładu Karnego w Koszalinie zaś III miejsce zajęła praca skazanego z jednostki penitencjarnej w Opolu Lubelskim. Wszyscy laureaci otrzymają drogą pocztową nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

Z nadesłanych, wybranych prac powstała broszura, która w szczególny sposób upamiętni to wspaniałe kulturalne wydarzenie. Broszura będzie dostępna w Zamojskim Centrum Informacji Turystycznej przy Rynku Wielkim w Zamościu. W świetlicy zamojskiej jednostki penitencjarnej została zorganizowana wystawa najlepszych prac wymienionego konkursu z czterech dotychczasowych edycji.

Zabierając głos, dyrektor zamojskiej jednostki penitencjarnej, wskazał na wielką wartość, jaką niesie ze sobą tworzona wśród osadzonych sztuka. W taki oto sposób IV  Ogólnopolski Konkurs pt. „Józef Piłsudski – ocalić od zapomnienia” przeszedł do historii. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, a pozostałych zachęcamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.

 

Organizatorem Konkursu był Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu.

 

Patronat i współorganizatorzy:

  • Dyrektor Generalny Służby Więziennej,
  • Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej,
  • Prezydent Miasta Zamość,
  • Związek Piłsudczyków RP,

 

Autor/Zdjęcia kpt. Jarosław Małecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej