W Zakładzie Karnym w Zamościu odbyła się uroczystość powołania zastępcy dyrektora jednostki.

Z dniem 9 marca br. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Cyprian Bas na wniosek Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu  płk. Jacka Zwierzchowskiego powołał mjr. Andrzeja Zawiślaka na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu.

 

Mjr Andrzej Zawiślak służbę rozpoczął 1 maja 1998 r., jako funkcjonariusz działu ochrony,  zamojskiej jednostki penitencjarnej. Szkołę Oficerską Służby Więziennej ukończył  w 2009 r. Od 1 lipca 2017 r. realizował obowiązki na stanowisku zastępcy kierownika działu ochrony, a następnie od dnia 8 maja 2018 r. pełni służbę na stanowisku kierownika działu ochrony Zakładu Karnego w Zamościu. Legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim, o kierunku pedagogika, ponadto ukończył Studia Podyplomowe w zakresie „Nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi”.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej