W Zakładzie Karnym w Zamościu odbyła się uroczystość powołania zastępcy dyrektora jednostki.

Z dniem 15 marca br. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie płk Piotr Burak na wniosek Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu ppłk. Dariusza Bochyńskiego, powołał mjr Sylwię Niedzielską – Popek na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu.

 

Mjr Sylwia Niedzielska - Popek służbę rozpoczęła 15 lipca 2005 r., jako młodszy wychowawca działu penitencjarnego, zamojskiej jednostki penitencjarnej. Następnie od listopada 2006 do lutego 2011 służbę pełniła w dziale ewidencji. W lutym 2011 roku objęła stanowisko w dziale organizacyjno – prawnym. Szkołę Oficerską Służby Więziennej ukończyła w roku 2010. Legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim, kierunek – prawo.

 

 

Autor: kpt. Jarosław Małecki

Zdjęcia: mł. chor. Paweł Bednarczuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej