Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Zamościu przekazali prezenty dla dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych.

Na mikołajkowe prezenty o które zadbali funkcjonariusze i pracownicy zamojskiej jednostki penitencjarnej mogły liczyć dzieci, które wychowują się w rodzinach zastępczych, oraz pochodzą z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze. Zbiórkę wsparło również NSZZ Solidarność w Zakładzie Karnym w Zamościu.

 

Podarunki zgromadzone przez dwa tygodnie w sali konferencyjnej Zakładu Karnego w Zamościu, odebrali podczas oficjalnego spotkania przedstawiciele Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu. Teraz zostaną spakowane, jako prezenty i przekazane podopiecznym, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji bytowej, emocjonalnej, bądź zdrowotnej.

Zbiórka została zorganizowana przy wsparciu i aprobacie Dyrekcji Zakładu Karnego w Zamościu.

 

Autor /Zdjęcia: kpt. Jarosław Małecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej