12 lipca br. Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu ppłk Jacek Zwierzchowski podpisał kolejną umowę w  zakresie zatrudnienia skazanych z Panem Sebastianem Grelą, Prezesem spółki Piekarnia Grela w Zamościu.

Zakład Karnym w Zamościu w ramach Ministerialnego Programu Pracy dla więźniów realizuje szereg inicjatyw, mających na celu pozyskanie potencjalnych kontrahentów do udziału w programie, a tym samym zwiększenie liczby pracujących osadzonych. Umowa przewiduje odpłatne zatrudnienie skazanych poza terenem zakładu karnego w systemie bez konwojenta.

Praca osób pozbawionych wolności jest jednym z najważniejszych elementów ich społecznej readaptacji. Skazani podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe oraz zdobywając wiedzę z zakresu aktywizacji zawodowej zwiększają swoje szanse na zdobycie zatrudnienia po opuszczeniu izolacji penitencjarnej.

 

Autor/Zdjęcia kpt. Jarosław Małecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej